Formål med projektet

Ideen bagved forsknings- og innovations projektet Teledi@log er at udvikle telerehabiliteringskoncepter- og teknologier, således at alle sværhedsgrader af hjertepatienter kan tilbydes en individuel, differentieret og koordineret telerehabilitering på tværs af sektorer.

Projektet er nytænkende og sprænger rammer i forhold til eksisterende nationale og internationale forskningsprojekter på området. Eksisterende rehabilitering af hjertepatienter i Danmark er mangelfuld, idet kun 3% af de mere end 86.000 danskere der hvert år bliver indlagt med hjerte- og kredsløbslidelser deltager i et genoptræning (Hjerteforeningen 2010). Den samme lave deltagelse i hjerterehabilitering gør sig gældende i Europa og USA. Formålet med projektet er at:

  • Kortlægge hjertepatienters og pårørendes behov for rehabilitering og telerehabilitering i sundhedsvæsenet.
  • Udvikle et telerehabiliteringsprogram til hjertepatienter og pårørende.
  • Forebygge genindlæggelse af hjertepatienter gennem en mere individuel rehabiliteringsindsats ved brug af telerehabiliteringsteknologier.
  • Udforske hjertepatienter og pårørende som aktører i egen rehabiliteringsforløb med brug af nye teknologier.
  • Udforske hjertepatienter, pårørende og sundhedsprofessionelles oplevelser og erfaringer med anvendelse af telerehabiliteringsteknologier herunder sociale medier.
  • Udforske gennemførelse af et telerehabiliteringsprogram i større skala set i et inter-organisatorisk perspektiv.
  • Vurdere de sundhedsøkonomiske perspektiver ved at gennemføre et telerehabiliteringsprogram for hjertepatienter på tværs af hjertemedicinske og - kirurgiske specialer, sektorer og kommunale grænser.

Brugerdreven innovation som afsæt

Brugerdrevet innovation har været udgangspunkt for at identificere hjertepatienters erkendte og ikke erkendte behov for deltagelse i rehabilitering. Et tværfagligt forskerhold har besøgt hjertepatienter i eget hjem. Der har også været afholdt workshops med repræsentanter fra private virksomheder, offentlige organisationer samt forskere. Gennem denne proces er der identificeret delprojekter.