PhD projekter

Innovative 3I (Intelligent, Informatics and Interactive) - Bed

PhD studerende Hao Cai, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

For yderligere information se PDF (Engelsk).

Skridttæller, self-determination og autonomi i relation til fysisk aktivitet for hjertepatienter i Teledi@log projektet

PhD studerende Charlotte Brun Thorup, Hjerte-Lunge Kirurgisk afdeling, Klinik Hjerte-Lunge, Aalborg Universitetshospital (AalborgUH), Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje (FoKSy), AalborgUH og SMI, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

Undersøgelsen af om skridttælleren er pålidelig og nøjagtig er godt i gang. Studiet består af undersøgelser i et laboratorium, samt undersøgelser i "det virkelige liv". Under første del af laboratorieundersøgelsen gik en rask voksen på et løbebånd, med 6 skridttællere, samt et Shimmer accelerometer. Præliminære resultater fra denne del viser at skridttælleren er nøjagtig ved høj ganghastighed, men unøjagtig ved lavere hastighed. Dette kan være et problem da det forventes at nyopererede og ny-diagnostiserede hjertepatienter går langsomt. Det er planlagt at gennemføre studiet i "det virkelige liv", og med hjertepatienter i foråret 2014.

Alle kvalitative observationer og interview med patienter er foretaget og den første spæde analyse er i gang.

For yderligere information se PDF.