Teledi@log Afslutningskonference

Torsdag den 25. september kl 12.00-15.30
Fredrik Bajers Vej 7, indgang v. bygning A, auditorie B3-104,
Aalborg Universitet (AAU)

Idéen bag forskningsprojektet Teledi@log har været at udvikle et telerehabiliteringsprogram- og teknologier, således at alle sværhedsgrader af hjertepatienter kan tilbydes en individuel, differentieret og koordineret telerehabilitering på tværs af sektorer. Projektet er nytænkende og sprænger rammer i forhold til eksisterende nationale og internationale forskningsprojekter på området. Eksisterende rehabilitering af hjertepatienter i Danmark er mangelfuld, idet kun 3% af de mere end 86.000 danskere, der hvert år bliver indlagt med hjerte- og kredsløbslidelser, deltager i genoptræning. Den samme lave deltagelse i hjerterehabilitering gør sig gældende i Europa og USA.

Kom og hør om foreløbige resultater/fund fra forskningsprojektet.
 

Deltagelse i arrangementet er gratis, men kræver tilmelding.
Ved manglende fremmøde uden afbud opkræves dog et gebyr på kr. 525, da vi har udgifter forbundet med arrangementet. Afbud skal i givet fald ske pr. mail til ssf(at)hst.aau.dk senest 23. september kl 1200.

Antallet af pladser til studerende er begrænset – de tildeles efter først-til-mølle princippet.

Tilmeldingsfrist: Fredag den 19. september 2014 1200 – der er lukket for yderligere tilmelding.

 

Invitation