Den fri og aktive hjertepatient

Formål

  • At fremme en tidlig, hurtig og effektiv rehabilitering af hjertepatienter til hverdags- og arbejdslivet.
  • At udforske hjertepatienter og pårørende som aktører i eget rehabiliteringsforløb med brug af ny teknologi.
  • At udforske gennemførelse af et telerehabiliteringsprogram i større skala set i et inter-organisatorisk perspektiv.
  • At vurdere de sundhedsøkonomiske perspektiver ved at gennemføre et telerehabiliteringsprogram for hjertepatienter på tværs af hjertemedicinske og - kirurgiske specialer, sektorer og kommunale grænser.

Målgruppe

Målgruppen er patienter med hjertesvigt, blodprop i hjertet eller patienter, som har fået en hjerteklapoperation på Aalborg Universitetshospital. Patienter skal have bopæl i Hjørring eller Frederikshavn Kommuner og være fra 18 år. Målet er at 228 hjertepatienter skal deltage i et randomiseret forsøg.

Scenarium

Henning er lige kommet hjem fra sygehuset efter han har haft en blodprop i hjertet. På sygehuset fik han rigtig mange informationer, og han har lidt svært ved at huske det hele. Mens han var indlagt, havde han en del spørgsmål, som han ikke fik stillet. Nu hvor Henning er kommet hjem, er der kommet lidt mere ro på, og han har nogle ubesvarede spørgsmål. Han logger derfor ind på www.aktivthjerte.dk på sin tablet, hvor han kan finde generel information om sin sygdom i billeder, tekst og lyd. Der er fx film, hvor andre hjertepatienter fortæller om deres oplevelser, og Henning synes, det er rart at høre, at han ikke er alene om de problemer, han går med. Henning har også mulighed for at logge på sin e-rehabiliteringsplan, hvor han dels har en plan for sin rehabilitering dels kan se sine målte værdier som blodtryk, puls, vægt og skridt. Henning er lidt usikker på, hvor meget han må bevæge sig. Han bruger derfor e-rehabiliteringsplanen til at kontakte en fysioterapeut på sundhedscenteret, som kender til Henning og hans situation. Han får et hurtigt svar tilbage via e-rehabiliteringsplanen, og føler sig nu mere tryg ved at gå i gang med sine daglige fysiske aktiviteter. Hennings kone Gitte vil også gerne vide noget mere om Hennings sygdom.  Hun bruger også e-rehabiliteringsplanen, hvor hun læser om sygdommen, medicin, kost og motion. Gitte har også kontaktet sundhedscentret via e-rehabiliteringsplanen. Hun var lidt nervøs for, om Henning lavede for mange ting i hverdagen, og om han fik hvilet sig nok. Gennem e-rehabiliteringsplanen fik hun fat i en sygeplejerske og fik her svar på sine spørgsmål.