Gamification til hjertepatienter

Specialeprojekt af Marcus Dithmer og Jack Ord Rasmussen ved Aarhus Universitet

Projektet er et speciale af to studerende på studiet IT-produktudvikling ved Aarhus Universitet. Studiet kombinerer udvikling og anvendelse af teknologiske løsninger med en design og -brugerorienteret tilgang. Målet er at udforske brugen af teknologibaserede løsninger til hjertepatienter. Målgruppen er patienter i hjemmet, som er blevet opereret og skal igennem den efterfølgende rehabiliteringsproces. Fokus er på anvendelsen af gamification-principper. Gennem brugerstudier og udvikling af en eller flere prototyper er målet af afdække, hvilke strategier egner sig godt til målgruppen, og hvordan de kan implementeres. Endvidere kan en vurdering i forhold til de forskellige faser af rehabiliteringsforløbet blive relevant, mens der vil også blive set nærmere på udfordringer og begrænsninger ved anvendelsen af gamification i rehabiliteringsprocessen.

Projektet kører fra maj 2013 til november 2013.