Hjertet på rette vej

Målet med delprojektet ”Hjertet på rette vej – et interaktivt animationsværktøj til hjertepatienter” er at udvikle og teste et digitalt værktøj, som kan medvirke til at motivere, engagere og lære hjertepatienter samt pårørende om betydningen af rehabilitering. Det er et faktum, at hjerteopererede patienter har store problemer med at huske efter en hjerteoperation, og hjertepatienter som været indlagt med blodprop i hjertet eller har fået anden hjertediagnose er ofte i krise og fyldt med angst for at dø. Hjertepatienterne har derfor problemer med huske, læse, lære og forstå informationer om rehabilitering. Vi har derfor den hypotese, at et digitalt interaktivt animationsværktøj, der kan kombinere lyd, tekst, levende billeder samt mulighed for interaktivitet mellem patient og applikation kan hjælpe hjertepatienter og pårørende med at nedbryde læringsbarrierer, angst, utryghed og give patienterne og pårørende mulighed for at få formidlet og gentaget informationer på en ny måde. Et tværfagligt forskerteam,  hjertepatienter, pårørende, repræsentanter fra medie, IT, sundhed, psykologi og forskning deltager i udvikling og test af en prototype.

Første fase i projektet (1. september 2012- 1. februar 2013) er støttet af Shareplay Fonden.

Film om udvikling af prototype ”Hjertet på rette vej”

"The heart on the right path" på Vimeo (også tilgængelig på YouTube)

Workshop med professor Greg Niemeyer, Social App Lab, UC Berkeley

Workshop september 2012 med professor Greg Niemeyer, Social App Lab, UC Berkeley, ”Hjertet på rette vej” om udvikling af et interaktivt værktøj til telerehabilitering af hjertepatienter.